Vem bestämmer i Rosa Huset?

Rosa Huset är en förening. Det betyder att beslut om viktiga saker fattas på någon sorts möte. Alla sådana möten är öppna för den som vill vara med och bestämma om det som händer i Rosa Huset.

Verksamhetsrådet

  • Ungefär en gång i månaden samlas en styrelse. I Rosa Huset kallas styrelsen för Verksamhetsrådet. Några personer är valda på Rosa Husets årsmöte för att sitta i Verksamhetsrådet under ett helt år.
  • Verksamhetsrådets möten är dock öppna för alla som vill vara med. Du kan också komma dit. Kanske har du ett eget förslag som du vill att Verksamhetsrådet ska ta upp? Kanske ska Verksamhetsrådet prata om något just den gången som intresserar dig?
  • Ett möte är ungefär två timmar långt.
  • Om inget annat är sagt samlas vi i Rosa Huset kl 18:30. Mötet håller på till kl. 20:30. Se kalendariet för exakta tider.

Föreningsmöten

Ibland har vi också föreningsmöten för att så många som möjligt ska vara med och bestämma hur vi ska göra i någon fråga som känns särskilt viktig.

Samtalsdagar

Vi träffas ibland för att prata om en viktig fråga en hel kväll eller under en del av en dag. Det gör vi om det finns en fråga vi behöver prata igenom innan vi kan bestämma hur vi ska gör med något.

Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
webmaster@rosa-huset.se