Rosa Huset - ett hus för alla

Ett hus för människor

Rosa Huset vill vara en öppen mötesplats för människor som bor i Lövgärdet med omnejd och för alla andra som söker sig hit av någon anledning, oavsett ålder, bakgrund, nationalitet och tro.

Ett hus för aktivitet

Du eller ni vill kanske använda Rosa Huset på något sätt, till exempel ha öppet för ungdomar på fredagskvällar, träffas för att arbeta med händerna eller samlas för någon annan form av gemenskap? Finns det bara tillräckligt sort intresse och människor som kan hjälpas åt så kan det bli av.

Ett Guds hus

Rosa Huset rymmer en kristen församling, Lövgärdets Missionskyrka. Det är en församling som är en del av Betlehemskyrkan i Göteborg och som tillhör Svenska Missionskyrkan. Den som är intresserad av att dela sin tro med andra eller att söka efter vägar att fördjupa sin tro kan göra det i Rosa Huset.

Ett hus för alla

Det finns inget krav på att man ska vara på ett visst sätt för att bli ”godkänd” i Rosa Huset. Det räcker gott att man tycker om att vara i Rosa Huset eller att Rosa Huset känns viktigt.

Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
webmaster@rosa-huset.se